Banner
Om os
En del af Dansk Kyst- og Naturturisme

Initiativet "Invest in Coastal Tourism in Denmark" er et projekt under Dansk Kyst- og Naturturisme.

 

Dansk Kyst og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, som arbejder for at udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark. Vi er ansvarlige for udvikling af kyst- og naturturismen i hele Danmark.

 

Indsatsen sker i tæt samarbejde med bl.a. kommuner, regioner, turismeerhvervet, VisitDenmark, MeetDenmark (Dansk Møde- og Erhvervsturisme) og Wonderful Copenhagen (Dansk Storbyturisme).

 

Indsatsområder for Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst‑ og Naturturisme arbejder for en stærkere kommercialisering af kyst- og naturturismen og vækst på de internationale nærmarkeder som vores vigtigste indsatsområde.

Der fokuseres derfor på tre sammenhængende kerneområder inden for kystturisme; at sikre international synlighed, produktfornyelse og bedre destinationskvalitet.

 

Dette arbejde skal stile mod udviklingen af nye attraktioner, produktfornyelse og signaturoplevelser, der vækker international interesse og understøtter fortællingen om kyst- og naturturismen i Danmark over for de relevante målgrupper. Samlet set sigtes mod et helhedsorienteret kvalitetsløft af kyst- og naturturismeoplevelsen med særligt fokus på de særlige og stærke feriesteder.

 

Investeringsmodning

En central del af dette udviklingsarbejde, er således også at sikre investeringer i kyst- og naturturismen i Danmark. Derfor arbejder Dansk Kyst- og Naturturisme aktivt med investeringsfremme via initiativet "Invest in Coastal Tourism in Denmark" over for relevante myndigheder, operatører, investorer, developere og øvrige interessenter inden for kyst- og naturturismen i Danmark.

 

Her arbejdes proaktivt med synliggørelse af investeringspotentialet i de danske kystområder samt en aktiv indsats for at sikre facilitering af kapitaltiltrækning og investeringsmodning i forhold til konkrete kommercielle investeringsmuligheder med det formål at skabe afsæt for øgede investeringer i kyst- og naturturismen i Danmark.

Kontakt os